Zalo là gì? Tìm hiểu ứng dụng Zalo App và Zalo Web

Zalo là một ứng dụng cho điện thoại, Zalo là một trang mạng xã hội tiện dụng nhất của người Việt, phần mềm Zalo này là một ứng dụng nhắn tin thuần Việt do công ty Game VNG sáng tạo ra, hiện tại tiện ích hữu ích này đã có mặt hầu hết trên các nền tảng... more →
Posted in: Zalo